C-1201 (已停產)                                      
12 迴路 調光控制器
■具12組指撥記憶設定 
■第9 ~ 12組記憶有跳機功能 
■跳機功能可受外部聲音控制 
■具總調光控制 
■每組記憶具閃爍功能 
■閃爍功能具總調光控制 
■每迴路皆有LED指示輸出信號 
■輸出信號: DC 0 ~ 10V 
■外觀尺寸: 482*176*30 mm (W*H*D) 
■重量: 2.5
kg 
<<規格下載>>